Úvodem.......

Počátkem roku 2004 jsme  po dohodě s vedením Litoměřických mrazíren uskutečnili  návštěvu sklepních prostor bývalého

Labskozámeckého pivovaru. Že se o tomto podzemí nemluvilo od ukončení 2.světové války a nikdo ho podrobněji

nepopsal, nás jen utvrzovalo v přesvědčení, že naše návštěva bude krátká. Opak byl však pravdou.

Byli jsme překvapeni poměrně zachovalým  podzemím továrny Albis -Werke, kam byla, po bombardování severního

Berlína v r.1942, přenesena výroba leteckých vrtulí firmy Propeller- Schwarz. Kromě  nápisu Albis na vratech jsme neměli

 v ruce  nic, co by objasňovalo chod a existenci tohoto závodu.

Předkládáme zde materiál, který se nám podařilo během roku 2004 nashromáždit, a základní fotodokumentaci.

mpn 2004

 

Současný stav budovy bývalého Labskozámeckého pivovaru, nynější objekt Mrazíren

 

Stručná historie objektu bývalého Labskozámeckého pivovaru v Litoměřicích

Pivovar byl postaven v roce 1858 a veden pod názvem Litoměřická pivovarská společnost u Labského zámku (Leitmeritzer Bierbraugesellschaft zum Elbschloss A.G). Po obsazení pohraničí se podařilo konkurenčnímu podniku Sudetské pivovarské akciové spoečností v Ústí n/L získat celý majetek pivovaru a ten byl po té odstaven. V květnu roku 1940 byla uvařena poslední várka piva a v červnu téhož roku prodáno veškeré zařízení pivovaru.

Dne 13.2 .1942 se mění název na Labskozámeckou správní akciovou společnost v Litoměřicích ( Elbschloss-verwaltungs A.G in Leitmeritz ). Bylo dohodnuto přestavět pivovar na chladírny a dnem 29.9 .1942 byla založena nová firma s názvem Sudetské chadírny, společnost s r.o. v Litoměřicích (Sudeten Kühlhaus G.m.b.H in Leitmeritz ). V nájmu chladíren se pak nacházely firmy Brode (1.10 1940), vyrábějící sladové výtažky, kypící mouku ajn. (Ernst Brode & co,Kom.Ges.) a závody Albis, společnost s r.o.   (Albis-Werke G.m.b.H Leitmeritz ) v Litoměřicích, pobočka berlínské firmy Propeller Schwarz- Gustav Schwarz GmbH, vyrábějící letecké součástky a výzbroj pro válečné účely.

 

Dobová kresba s patrným vstupem do podzemí

 

Po skončení války byly Sudetské chladírny z důvodu, že akciová společnost je tvořena vesměs německým kapitálem, 24.5.1945 převzaty do národní správy a to pod názvem Labskozámecké podniky Litoměřice, ze kterých se utvořil národní podnik Litoměřické mrazírny. Podnik fungoval do r. 1996, kdy byl  privatizován a nadále různými firmami využíván k různým účelům.

V roce 2005 začala likvidace objektu. V r.2006 byl objekt zasažen požárem, žalostný stav z r.2007 ukazují poslední fotografie v naší fotogalerii.

 

 

 

 

 

 

Současný vstup do 2.patra sklepů

 

Firma Propeller- Schwarz

Albis-Werke ve výpovědích vězňů

Zápisky rozvědčice

Plány a dokumenty

Fotogalerie